Sven Eriks nettsted
for distribusjon av
digital informasjon

Her legger jeg ut digital informasjon
som fritt kan lastes ned.
Tilbakemeldinger kan gis per e-post.
Nettstedet inneholder nå dokumenter
som berører følgende saker/områder:


:.. Høgskolerangering

:.. Historie

:.. Grafisk historie

 
Sven Erik Skarsbø
Brennerigata 1
2815 Gjøvik
sskarsbo@online.no
Tel. +47 61 10 91 03
Mobil +47 90 61 16 12
Du er besøkende nr:Opprettet 7. desember 2004